ÚVOD
 
 


Úzko spolupracujeme  s podnikmi výrobnej a hospodárskej sféry, podnikmi služieb, poradenskými firmami, vzdelávacími inštitúciami, štátnou správou, samosprávou a ďalšími rôznymi odvetviami.

Od roku 2002 je našou snahou ponúknuť komplex
služieb z oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti práce a životného prostredia.