REFERENCIE
 
 

V súčasnosti poskytujeme  služby pre viacerých klientov  
s rôznym zameraním podnikania a celoslovenskou pôsobnosťou.

Patria sem spoločnosti z oblasti:

  • malo- a veľkoobchodu,

  • výrobnej a nevýrobnej sféry,

  • miestnej samosprávy,

  • správcovania nehnuteľností a majetku,

  • poskytovania služieb.